Kursy dla Seniorów

Według obecnego stanu wiedzy każdy wiek jest dobry do podejmowania wysiłku intelektualnego. Aktywność umysłowa obniża ryzyko wystąpienia przykrych objawów demencji, polegających na znacznym spadku zdolności intelektualnych i pamięciowych. Przejście na emeryturę dla wszystkich osób łączy sie z gwałtownym obniżeniem sprawności, co prowadzi do depresji, oraz degradacji funkcji umysłowych. Na skutek niskiej aktywności szybciej przebiega proces obumierania komórek nerwowych. Po naszych zajęciach sprawny umysł pozostaje na długie lata. Doskonale odnajdują sie na nich również osoby starsze, szczególnie w wieku emerytalnym.

Układ i terminy kursów według zapotrzebowania uczestników.


Paralaksa tła

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową


+48 506 372 151