KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zajęcia są intensywne i odbywają się 2 razy w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne. Ogółem uczestnicy kursu ćwiczą pod okiem trenera przez 16 spotkań, co daje 64 godziny dydaktyczne zajęć. (około 2 miesięcy )

Podczas zajęć uczestnicy poznają::

  • mnemotechniki czyli sposoby zapamiętywania i uczą się w ten sposób zapamiętywać dowolne treści
  • rozwijają swoją pamięć krótkotrwałą i uczą się jak dane treści przenosić do pamięci długotrwałej
  • ćwiczą koncentrację uwagi i jej podzielność
  • uczą się zapamiętywać słowa z języków obcych
  • uczą się notowania nielinearnego
  • ćwiczą szybkie czytanie

Cel zajęć: nauczyć się szybko i skutecznie uczyć się i mieć więcej czasu dla siebie


Układ zajęć:

  • Zajecia weekendowe (sobota- niedziela ;od godz.10.00-13.00)