KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zajęcia są intensywne i odbywają się 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe z przerwą. Ogółem uczestnicy kursu ćwiczą pod okiem trenera przez 16 spotkań, co daje 48 godziny zegarowe zajęć (około 2,5 miesięca).

Podczas zajęć uczestnicy:

  • poznają sposoby zapamiętywania
  • rozwijają swoją pamięć
  • ćwiczą koncentrację uwagi i jej podzielność
  • uczą się zapamiętywać słowa z języków obcych
  • uczą się notowania nielinearnego
  • ćwiczą szybkie czytanie

Cel zajęć: nauczyć się szybko i skutecznie uczyć się i mieć więcej czasu dla siebie


Układ zajęć:

  • Zajęcia weekendowe (sobota - niedziela od godziny 10.00 do 13.00)